!!! RESTRIKCE Z EU POKRAČUJÍ !!!

!!! RESTRIKCE Z EU POKRAČUJÍ !!!

Zde si dovolujeme šířit aktivitu pana Mgr. Pavla Černého, pokuste se o to také - JDE O NAŠE PRÁVA !!!

Vážení,

zde jsme vyrobili takový krátký film, který má stručně a jasně ukázat naprostou nesmyslnost "odzbrojovacích" návrhů Evropské komise, která hodlá ve jménu "boje proti terorismu" také mimo plošných zákazů zbraní na bázi AK a AR15 tlačit na omezení kapacity zásobníků - a to jak u dlouhých tak u krátkých zbraní...

https://www.facebook.com/czechforguns/videos/1421583824519909/

(pro ty, co "neholdují" Facebooku je zde verze na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ud3Hel9FOKo )

Navíc je jasné, že těmito kroky "odzbrojovací úsilí" bruselských úředníků končit rozhodně nemá - neb je již známo, že Komise má vždy po pár letech "vyhodnotit dopad změn“ - a pokaždé pak "navrhnout další nezbytné kroky" - takže je jasné, že dozajista má dojít "salámovou metodou" k postupnému zbavení slušných evropských občanů soukromých zbraní docela... Jejich plán je tedy jasný a nanejvýš zřejmý…

Posílejte proto tuto doufejme dosti názornou osvětu dále a co nejvíce sdílejte, neb co by v praxi by takové kroky znamenaly, je již asi všem doufáme jasné...

Pro slušné a bezúhonné občany (paradoxně ty nejspolehlivější a nejprověřenější ve společnosti) by toto dozajista znamenalo nejen ztrátu krásných koníčků, ale i zánik většiny střeleckých sportů a výrazné omezení myslivosti, jak ji nyní známe. Také však prakticky i zánik mnohých profesí v tomto oboru - a v neposlední řadě též zamezení spravedlivé a efektivní možnosti obrany vlastníků zbraní a jejich nejbližších... A to v dost nejistých časech, které se žel na Evropu přichází…

Konejme proto a bojujme proti tomu všemu ze všech sil, dokud je čas... Pokud totiž zápas o své zbraně prohrajeme, bude to napořád...

A zákazy zbraní, jak se ukázalo mnohokrát v historii předtím, to zpravidla vždy jen začíná... Co nám tedy seberou či zakáží příště?

Díky tedy za pomoc – pomáháte ale i (zejména) sobě a svým zbraním…

Mgr. Pavel Černý


PS: pokud byste chtěli šířit i do zahraničí, zde je „mezinárodní EU“ verze snímku – s německými a francouzskými titulky…

Na Facebooku: https://www.facebook.com/czechforguns/videos/1422794114398880/

Na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kPjx2-Uvu9s